Typo-graph to eksperymentalny sposób wizualizacji danych z wykorzystaniem typografii jako budulca obrazu

IDEA


Typografowie używają pojęcia „szarość kolumny" do określenia wyważonego, dobrze czytelnego składu tekstu. Pojęcie to wywodzi się jeszcze z czasów, kiedy litery były drukowane zwyczajowo w kolorze czarnym, a kolumna zwartego tekstu oglądana z większej odległości dawała wrażenie mniej lub bardziej jednolitej płaszczyzny szarości. Współczesne cyfrowe kroje pisma, bogate w różnej grubości odmiany, oferują szeroki wachlarz „odcieni szarości”. Stąd pomysł na wykorzystanie tego potencjału w wizualizacji danych. Natężenie zjawisk w czasie pokazane jest poprzez zaprogramowane komputerowo zróżnicowanie grubości kroju pisma użytego do składu tekstu. W efekcie otrzymujemy obraz, który z większej odległości daje się czytać jako wizualizacja natężenia danego zjawiska, a z bliska – bardziej konwencjonalnie – jako tekst je opisujący.

Prototypy. Wybrane etapy poszukiwań ostatecznego rozwiązania

DANE


Pomysł na typograficzne przedstawienie danych zrodził się podczas warsztatów wizualizacji danych prowadzonych przez Adama Cooke'a i Liz Edwards w ramach festiwalu art+bits zorganizowanego przez Medialab Katowice. Podczas warsztatów, a także później, do realizacji naszych projektów używaliśmy przede wszystkim języka programowania Processing.

Powstałe narzędzie posłużyło do zobrazowania danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie interesujące wydały się relacje między temperaturą a poziomem wybranych zanieczyszczeń (stężenia ozonu oraz zapylenia) i to one znalazły się na plakatach. Dane użyte w wizualizacjach pochodzą z automatycznych pomiarów stacji Śląskiego Monitoringu Powietrza w Dąbrowie Górniczej, a w sprawnym ich pozyskaniu pomógł nam skrypt napisany przez Krzysztofa Trzewiczka.

W projekcie dotyczącym pyłów zawieszonych użyliśmy kroju pisma Tablet Gothic Semicondensed Extrabold zaprojektowanego przez Veronikę Burian i Jose Scaglione (Type Together) oraz rodziny Clavo, stworzonej przez Michała Jarocińskiego (Dada Studio). W wizualizacji stężenia ozonu wykorzystaliśmy rodzinę krojów Source Code Pro, zaprojektowaną przez Paula D. Hunta oraz kroje z rodziny Lato, autorstwa Łukasza Dziedzica i Adama Twardocha.

WIZUALIZACJE


Przedstawienie relacji między temperaturą powietrza a stężeniem pyłu zawieszonego (PM10)...

...oraz między temperaturą powietrza i stężeniem ozonu (O3)

AUTORZY


Michał Pawłowski | prowadzi własne studio graficzne specjalizujące się głównie w grafice wydawniczej. W wolnym czasie poświęca się projektowaniu liter i wizualizacji danych.

Jakub Wolak | zawodowo zajmuje się analityką w biznesie. Prywatnie zgłębia tajniki programowania i wizualizacji danych.

comments powered by Disqus